Kristin har skrevet en rapport fra sin ferd fra Eidfjord til Gaustadtoppen